Utökad fisketid i Skräbeån!
Premiär för Havsöring kommer framöver att vara första Lördagen i Februari.
iFiske.se ersätter Fiskekort.se som lägger ner sin fiskekortsadministration.
Nya korttyper för Ungdomar och Pensionärer.
Ändrad fisketid för det fria ungdomsfisket.
Besök oss gärna på Facebook

loading...

Välkommen till Skräbeån!
 

Skräbeån är en liten vacker å som rinner genom Bromölla kommun i nordöstra Skåne. Den sträcker sig mellan den storslagna Ivösjön i norr och havet i söder. I det klara vattnet simmar bland annat stor havsöring och sik som båda bjuder på ett enastående sportfiske! Medelvikten på havsöring är ca 4 kg och världens största sik är faktiskt fångad här!

Hela ån är ca 5 kilometer lång och vi säljer fiskekort till allmänheten på två sträckor om ca 1 kilometer vardera. Den övre sträckan ligger i Bromölla och den nedre i Nymölla där ån möter havet. 

I Skräbeån är öringfiske tillåtet både med fluga och spinn. Under sikfisket i november-december är mete och fluga tillåtet. Vi välkom-nar både yngre och äldre, nybörjare och erfarna att pröva fiskelyckan!

/Skräbeåns Fiskevårdsförening