Kolla gärna under SFVF/Aktuellt.


Sportfiske/Fiskekort=Friskvårds bidrag!

Skatteverket tillåter numera att du använder dina Friskvårdspengar, från din arbetsplats, för inköp av Fiskekort/Sportfiske!

Fångstrapporter hittar du här


Havsöringsfisket

Utökad fisketid i Skräbeån!
Premiär för Havsöring kommer framöver att vara första Lördagen i Februari.

 

Köpa fiskekort

Skräbeåns FVF erbjuder havsöringfiske på två fiskesträckor om ca en kilometer vardera, den norra sträckan i Bromölla och den södra i Nymölla. Se karta. Fiskekorten gäller alltid för båda sträckorna. De är personliga och kan ej överlåtas utan Skräbeåns FVF’s godkännande.

Årskort::                                   Första lördagen i Februari - 30/9    750:-
Årskort Pensionär:                   Första lördagen i Februari - 30/9    400:-
Årskort Ungdom t.o.m. 20 år:  Första lördagen i Februari - 30/9    400:-      
Säsongskort:                           15/4 - 31/8                                       400:-

Dagskort:
                              Premiärdagen: 4/2    150:-
                              5/2 - 14/4                  150:-
                              15/4 - 31/8                100:-
                              1/9 - 30/9                  150:-

Ungdomar vilka ej fyllt 15 år fiskar gratis under perioden 1/4 - 31/8

Vi tillämpar Kontrollavgift á 800:- vid brott mot föreningens regler.

Säljställen:

 Turistbyrån/Kulturpunkten/Biblioteket        iFiske.se
  Hermansens gata 22 Bromölla     
  Måndag-Torsdag 10.00-19.00     
  Fredag 10.00-18.00                        
  Lördag 10.00-14.00
  Sommartider:
  Måndag-Fredag 10.00-18.00
  Lördag 10.00-14.00

Järnia Bröderna
Storgatan 32, 295 31 Bromölla
Telefon: 0456-280 50
Måndag-Fredag 08.00-18.00
Lördag 08.00-13.00

                                                              

Regler

Fiskekortet skall bäras väl synligt.
Fiskekort löst via web skall kunna uppvisas i mobil eller som utskrivet sms/email.
Det är varje fiskares skyldighet att iaktta gällande regler enligt följande:

1. Fiske får ej påbörjas förrän fiskekort lösts. Fiskekort                   erfordras för alla som fyllt 15 år.
2. Fiske får endast ske nedströms bilbron i Nymölla samt på         markerad sträcka i Bromölla. Se karta>>
3. Fiske är endast tillåtet från och med första lördagen i                Februari till och med den 30 september.
4. Under hela säsongen gäller metförbud från bilbron i Nymölla      till markering ca 100 m nedströms samt markerad sträcka i        Bromölla vid Collins mölla.
5. Lax mindre än 60 cm och öring mindre än 50 cm måste              återutsättas.
6. Max 1 fisk (lax, öring) per person och dag. Efter 1                  avlivad fisk, får fisket fortsätta, dock skall all därefter          fångad fisk återutsättas varsamt samt skall fisket ske          med hullinglös krok eller med intryckt hulling. Vid                höstfisket (september) är det Catch and Release, C/R-          fiske som gäller, d.v.s. att all fångad lax/öring skall                återutsättas.
    Även här gäller hullinglöst fiske.

7. Ålfiske förbjudet.
8. Fiske får endast ske med ett spö per fiskare.
9. Fiske får endast ske från land samt genom vadning. Fiske          från båt och gångbro är förbjudet.
10. Ryckfiske är förbjudet.
11. Nedskräpning är förbjudet.
12. Lax, Öring, Regnbåge, Gös och Gädda tillfaller ej                  fångstmannen förrän den registreras. Även återutsatt          Öring och Lax skall registreras. Registrering sker i              iFiske-appen och/eller vid parkeringen i Nymölla                  respektive vid Möllan i Bromölla.                                              Fiskare som ej registrerar fångsten efter avslutat fiske        kommer omedelbart att avstängas från vidare fiske i            Skräbeån.
13. Fiskare som uppträder störande vid ån kan avstängas från        vidare fiske, liksom fiskare som bryter mot övriga regler.            Även beslag av fångst och redskap kan ske.
14. Vi tillämpar Kontrollavgift á 800:- vid brott mot                          föreningens regler.
15. Allt tjuvfiske polisanmäls.

Styrelsen i Februari 2023.


 


Sikfisket 2022 Inställt.

Med anledning av en, de senaste åren, vikande förekomst av sik, utefter hela kusten och Skräbeån i synnerhet, har Skräbeåns Fiskevårdsförening beslutat att år 2022's sikfiske ställs in.

Läs gärna artiklarna under SFVF / Aktuellt.

Texten nedan får stå kvar för att förhoppningsvis komma till användning nästa år.
Den gäller således inte för år 2023.

Regler för Sikfisket i Skräbeån 2017.

Datum för sikfiskepremiären fastställdes till Fredagen den 24/11 2017 och fisket pågår utvalda dagar fram t.o.m. Söndagen den 17/12 2017.

Fiskedagarna är: November 24-25-26. December 1-2-3, 8-9-10 och 15-16-17.

Bokningen har ändrats så att klubbar och kompisgäng med en uttalat ansvarig har möjlighet att boka hela zoner under tiden 1 - 14 oktober,
dock högst 2 dagar i följd

De klubbar/gäng som bokar båda sträckorna har förtur vid tilldelningen och kan själv välja hur de delar upp sträckorna mellan de fiskande,
dock vid varje tillfälle, max 6 fiskare per zon.

Ansökan sker via mail till skrabeans.fvf@gmail.com  med angivande av kontaktperson, (namn och postadress), önskade dagar och zoner i prioriteringsordning, varefter styrelsen tilldelar bland inkomna ansökningar senast den 15/10, vilket meddelas via mail, till både antagna och nekade.

Vid bokning gäller att regler skall ha genomlästs och accepterats.

Betalning sker i förskott (vilken inte återbetalas vid ev. avbokning) till Bankgiro 384-7803, senast den 31/10. Samtliga deltagare skall då namnges, lämpligen med mail till skrabeans.fvf@gmail.com .

Korten är därefter personliga och kan således inte utan Skräbeåns FVF's medgivande överlåtas till annan. ID-kontroll kan förekomma.

Priser (Hela zoner):  

Zon 1, max 6 fiskare, 1500:-/dag (= 250:-/man) eller

Zon 2, max 6 fiskare, 900:-/dag (=150:-/man),

alternativt båda zonerna, max 12  fiskare, 2400:-/dag (= 200:-/man).

För båda zonerna ingår även rätt att fiska i zon 3, vilken således är en bonuszon, för vilken inga dagskort kommer att säljas.


Bokning av dagskort för resterande lediga dagar kan, av enskilda fiskare ske 14 oktober - 14 november på skrabeans.fvf@gmail.com  Även här gäller max 6 fiskare/zon och dag.
Betalning sker  till Bankgiro 384-7803, senast den 15/11.

Bokade kort kommer att skickas ut med Posten.

Priser (Enskilda fiskare):

Zon 1: 300kr/dag och Zon2: 200 kr/dag.

Även här ingår, som bonus, fiske i zon 3.

Ungdomar under 15 år fyllda fiskar fritt i zon III, de tillåtna dagarna, efter ansökan genom samtal eller SMS på tel. 0733 98 45 20, senast dagen innan fisket. Giltig fotolegitimation skall kunna uppvisas. Begränsning av antal fiskedagar kan göras.

Fisket kommer att övervakas av Skräbeåns tillsynsmän och Securitas. Vid grov förseelse kommer Polis att tillkallas samt åtalsanmälan verkställas.

Vi tillämpar Kontrollavgift á 800:- vid brott mot föreningens regler.

Fiskare som är skötsamma gällande regler, nerskräpning samt i övrigt visar hänsyn, kommer att vara välkomna till till årets samt kommande års Sikfiske i Skräbeån.

Regler


Fiskekortet skall bäras väl synligt. Det är varje fiskares
skyldighet att iakttaga gällande regler enligt följande:
 

 1. Fiske får ej påbörjas förrän fiskekort lösts.
 2. Fiske får endast ske i zon I, II och III nedströms bilbron i Nymölla. Fiske får endast ske från land, ej från öar, båt, flytring eller genom vadning.  Se karta>>
 3. Fiske är  tillåtet endast utvalda dagar mellan den 24 november  och den 17 december mellan kl 08:00-16:00.
 4. Fiske får endast ske med fluga eller mete, samt endast med ett spö. Med mete avses flöt- och bottenmete. Således är drag, pimplar, mormyska och dylikt, inte tillåtna. Endast enkelkrok/fluga med krokstorlek 10 eller mindre är tillåtna. 
 5. Enbart fiske efter sik är tillåtet. Felkrokad fisk ska återutsättas. Lax, öring och regnbåge ska omedelbart, oavsett skick, återutsättas.
 6. Max 2 sikar per person och dag. Efter 2 avlivade sikar får man ej fortsätta fiska. Eventuell återutsättning av sik skall ske mycket varsamt. All fångad sik skall läggas synlig på marken intill fångstman. 
 7. Ryckfiske är Förbjudet! Beten som fiskas med ryckande rörelser mot eller i närheten av fisk, bedömer
  tillsynsmännen som ryckfiske.
 8. Vid flötmete och flugfiske skall tacklet/flugan drifta med strömmen och får således inte hållas stilla för att riktas mot enskild fisk.
 9. All typ av nedskräpning är förbjuden. Plastpåsar, -burkar m.m. skall förvaras i ryggsäck/väska och sedan kastas i soptunna.
 10. Fångstrapport ska lämnas i postlåda vid parkeringen i Nymölla efter avslutat fiske. Underlåtenhet att rapportera fångst, kan medföra förbud att boka nästkommande år.
 11. Fiskare som uppträder störande vid ån kan avstängas från vidare fiske, liksom fiskare som bryter mot övriga regler. Även beslag av fångst och redskap kan ske, samt kommer ev. polisanmälan att göras.
 


         /Styrelsen i Oktober 2017

Glöm inte att rapportera din fångst! Genom att göra det får vi bättre koll på fiskbestånden i ån och du deltar i utlottning av gratis fiske!          Det är ej tillåtet för fiskare att röja undan träd, buskage eller grenar utmed ån. /Skräbeåns FVF.

Har du tips eller frågor till föreningen är du välkommen att kontakta Björn Martell på 0733 98 45 20 eller maila till skrabeans.fvf@gmail.com . 

Laxlyckan web & design