Havsöringsfisket

Skräbeåns FVF erbjuder havsöringfiske på två fiskesträckor om ca en kilometer vardera, den norra sträckan i Bromölla och den södra i Nymölla. Se karta. Fiskekorten gäller alltid för båda sträckorna. De är personliga och kan ej överlåtas utan Skräbeåns FVF’s godkännande.

Årskort::                                   Första lördagen i Februari - 30/9    750:-
Årskort Pensionär:                   Första lördagen i Februari - 30/9    400:-
Årskort Ungdom t.o.m. 20 år:  Första lördagen i Februari - 30/9    400:-      
Säsongskort:                           15/4 - 31/8                                       400:-

Dagskort:
                              Premiärdagen: 3/2    150:-
                              4/2 - 14/4                  150:-
                              15/4 - 31/8                100:-
                              1/9 - 30/9                  150:-

Ungdomar vilka ej fyllt 15 år fiskar gratis under perioden 1/4 - 31/8

Vi tillämpar Kontrollavgift á 800:- vid brott mot föreningens regler.

Säljställen:

 Turistbyrån/Kulturpunkten/Biblioteket        iFiske.se
  Hermansens gata 22 Bromölla     
  Måndag-Torsdag 10.00-19.00     
  Fredag 10.00-18.00                        
  Lördag 10.00-14.00
  Sommartider:
  Måndag-Fredag 10.00-18.00
  Lördag 10.00-14.00

Järnia Bröderna
Storgatan 32, 295 31 Bromölla
Telefon: 0456-280 50
Måndag-Fredag 08.00-18.00
Lördag 08.00-13.00

                                                              

Regler

Fiskekortet skall bäras väl synligt.
Fiskekort löst via web skall kunna uppvisas i mobil eller som utskrivet sms/email.
Det är varje fiskares skyldighet att iaktta gällande regler enligt följande:
1. Fiske får ej påbörjas förrän fiskekort lösts. Fiskekort erfordras för        alla som fyllt 15 år. Ungdomar vilka ej fyllt 15 år, får fiska fritt under  tiden: 1/4 - 31/8.
Det skall framkomma tydligt att legitimation måste medföras och skall kunna uppvisas av ungdomen.
Dessutom får ungdomar vilka ej fyllt 15 år, fiska "fritt" i sällskap av förälder, vilken löst fiskekort. Avser således 1:a lördagen i Februari – 30/9 för giltigt Dagskort, Säsongskort och Årskort.
Härvid gäller gemensam fångstkvot.
2. Fiske får endast ske nedströms bilbron i Nymölla samt på markerad sträcka i Bromölla.
3. Fiske är endast tillåtet från och med första lördagen i Februari till och med den 30 September.
4. Under hela säsongen gäller metförbud från bilbron i Nymölla till markering ca 100 m nedströms samt markerad sträcka i Bromölla vid Collins mölla.
5. Lax mindre än 60 cm och öring mindre än 55 cm och större än 80 cm måste återutsättas.
6. Max 1 fisk (lax, öring) per person och dag. Efter 1 avlivad fisk måste fisket avslutas. Det gäller även vid förälder/barn-fiske med ett fiskekort, EN (1) st avlivad fisk så avslutas fisket. Väljer man däremot att sätta tillbaka fångad fisk, kan man fortsätta sitt fiske. Då måste fisken hanteras varsamt, avkrokas i vattnet och inte skadas genom lyft och luftexponering. Läs gärna Att hantera och återutsätta en fisk (sveaskog.se)
Under September månad skall all Öring och Lax returneras/ släppas tillbaka, oavsett skick!
Det är då tillåtet att fiska med drag eller fluga som har endast/ maximalt EN (1) styck trekrok!
OBS! Detta gäller även fiske med vobbler!
Kroken skall vara av "normal" storlek och avståndet mellan krokspetsar får inte vara större än 20 mm!
Större trekrokar på drag eller fluga kommer att tolkas som RYCKFISKE, av Tillsynsmännen!
7. Ålfiske förbjudet.
8. Fiske får endast ske med ett spö per fiskare.
9. Fiske får endast ske från land samt genom vadning. Fiske från båt och gångbro är förbjudet.
10. Ryckfiske är förbjudet.
11. Nedskräpning är förbjudet.
12. Lax, Öring, Regnbåge, Gös och Gädda tillfaller ej fångstmannen förrän den registreras. Även återutsatt Öring och Lax skall registreras. Registrering sker i iFiske-appen och/eller vid parkeringen i Nymölla respektive vid Möllan i Bromölla. Fiskare som ej registrerar fångsten efter avslutat fiske kommer omedelbart att avstängas från vidare fiske i Skräbeån.
13. Fiskare som uppträder störande vid ån kan avstängas från vidare fiske, liksom fiskare som bryter mot övriga regler. Även beslag av fångst och redskap kan ske.
14. Vi tillämpar Kontrollavgift á 800:- vid brott mot föreningens regler.
15. Allt tjuvfiske polisanmäls.
 
Styrelsen i Januari 2024.