Fisketillsynen i Skräbeån utförs av ett antal, av Länsstyrelsen förordnade tillsynspersoner, i nuläget (2020.10.09) 10 st.
För att rapportera oegentligheter och brott mot Fiskelagen,
kontakta:
Björn Martell, 0733 98 45 20, bjorn.martell@telia.com
eller
Dan Lindström, 0761 69 44 56, dan.lindstrom60@gmail.com