2024.04.28
Ordningen återställd.
Nu kör vi så det ryker!

                                                                                                                                                                                                                
 

Fiskekort via Internet.                                                                                                                                         2022.12.17

Med anledning av att Fiskekort.se lägger ner sin fiskekortsadministration, har Skräbeåns FVF gått över till iFiske.se.

Angående sikfisket i Skräbeån.                                                                                                                         2021.09.01
 
Siken i Östersjön har minskat rent allmänt. Detta pga övergödning samt storskaligt trålfiske efter foderfisk! 
Även stor ökning av predatorer som spigg, skarv och säl orsakar ett stort tapp. 
Ovanstående har orsakat en ständigt pågående minskning av den sik som leker och reproducerar sig i Skräbeån.
Fisket efter sik började redan i slutet på 70-talet på försök och det var då som jag själv (Dan Lindström) började fiska efter sik i Skräbeån. Det var, bland andra, jag och sportfiskeprofilen Jörgen Larsson (fd chef-red. Fiskefeber) som fiskade vid den tiden.
Jörgen, som hade karpfiske som specialitet, bottenmetade med quiver-tipp. Jag kopierade honom, men hade också börjat att flugfiska med nymfer efter siken med bra resultat.
Efterhand spreds nyheten, intresset ökade och allt fler sökte sig till Skräbeåns unika sikfiske.
Till slut hade fisket blivit till ett jippo, med fest- och marknadsplatskänsla och armbågsluckefiske! 
Det kunde vara mellan 50 - 100 fiskare, beroende på veckodag!
Fiskarna hade svårt att hantera trängseln och det uppstod bråk. Även den lekande siken blev stundom störd av all aktivitet omkring och i vattnet.
Styrelsen beslöt därför att minska ner på störningen och således fisket. Vi började med att minska, från obegränsat antal säsongskort till dagskort. Nästa steg blev att från fiske under fyra hela veckor i december, minska till fiske under endast fyra helger.
Fyra helger, fredag, lördag och söndag, där endast 12 st per dag fick fiska.
Dagar och tider fick intresserade ansöka om i förtid och ev. lottning utfördes.
Tre zoner infördes också, för att sprida ut fiskarna över hela sträckan.
Fisket blev nu äntligen seriöst och ansvarsfullt. Dock har ändå siken under de senaste åren minskat kraftigt! 
Fiskevårdsföreningen har ett ansvar att förvalta Skräbeåns fiskbestånd.
Därför tog styrelsen ett beslut om att pausa fisket efter sik tills vi märker att beståndet ökar igen. Vi har dock stor kontroll på händelseförloppet gällande sikens population. Vi jobbar med detta tillsammans med Länsstyrelsen Skåne.
Naturbruksgymnasiet i Önnestad utför provfiske, där Länsstyrelsen tar fjällprover samt DNA på siken. Vi planerar också att konstbefrukta rom i kläckeri samt sätta ut yngel uppströms i ån. 
Ett vandringshinder, som utgjort ett stopp för siken under minst 60 år, kanske längre, planeras att förbättras för passage. Vi har även ansökt om skyddsjakt på knubbsäl, vilka i ökat antal jagar romstinna sikhonor i Skräbeåns mynningsområde. Detta fick vi avslag på från Naturvårdsverket, med motivationen att det ev. kunde vara säl från hotat Kalmarsundsbestånd.
Styrelsens mål är att återigen kunna uppta fisket efter sik i Skräbeån. Först när populationen är stabil kommer fisket att återupptas. När detta kommer att inträffa vet vi inte i dagsläget. 
Vi fortsätter dock vårt arbete med att förvalta Skräbeåns vatten samt dess unika stammar av sik och havsöring. 
 
Dan Lindström
Ordförande Skräbeåns FVF.

Polisanmält olaga fiske.
För någon vecka sedan, närmare bestämt den 19/9 (2020), gjorde Björn och Dan ett tillslag i fredningsområdet. De lyckades konfrontera två individer och beslagta fem nät! Detta är noggrant dokumenterat och polisanmält. Vi får hoppas på en rejält avskräckande dom!

Läsvärd rapport från SGS Analytics

Dyrt att fiska olovligt                                    Publicerad 27 aug 2015

Höga dagsböter för Tranåsbor som fiskade i SommenTRANÅS.
Det blev ett dyrt fritidsnöje för två Tranåsbor, som i oktober förra året fiskade utan fiskekort i sjön Sommen. Förra veckan kom domen, dagsböter på cirka 10 000 kronor vardera.

Båda männen har erkänt att de har fiskat utan fiskekort.

Eftersom de döms för brott där fängelse ingår i straffskalan, är praxis enligt tingsrätten att brottet inte bestraffas med lägre än 30 dagsböter.

En hög summa

— Det är bra med en dom, men det är tråkigt för dem som blivit drabbade att det är en så hög summa, kommenterar Eric Carpholm, ordförande i Sommens fiskevårdsområde.

Tranåsborna har dömts till 10 500 kronor respektive 9 300 kronor i dagsböter för sitt olovliga fiske.

Kontrollavgifter
En fiskevårdsområdesförening får ta ut kontrollavgift av en fiskare som har lov att fiska i området men som bryter mot föreningens egna fiskeregler. Avgiften infördes 2011 när Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, förkortad LOFO, moderniserades (SFS 2010:1874).
Kontrollavgiften är ett nytt verktyg för att kunna upprätthålla fiskevårdande regler och en ändamålsenlig förvaltning. En förening kan nu, i ännu högre grad än tidigare, skräddarsy och anpassa sina regler till lokala förutsättningar och behov. Lekvikar och uppväxtområden kan skyddas, fångsterna kan ransoneras och fisketrycket kan anpassas till en uthållig förvaltning och hållbar avkastning.
Genom kontrollavgiften kan överträdelser beivras på ett effektivt och smidigt sätt. När någon bryter mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan tillsynsmannen utfärda en betalningsuppmaning som sedan kan fullföljas med inkasso och i sista hand indrivning. Kontrollavgiften får endast tillämpas av en fiskevårdsområdesförening, inte av andra upplåtare av fiske. Avgiften kan inte tas ut vid olovligt fiske (fiske utan lov) eller olaga fiske där fiskaren bryter mot myndigheternas föreskrifter enligt fiskelagen. Sådana  lagbrott ska istället, liksom tidigare, polisanmälas.