Polisanmält olaga fiske.
För någon vecka sedan, närmare bestämt den 19/9, gjorde Björn och Dan ett tillslag i fredningsområdet. De lyckades konfrontera två individer och beslagta fem nät! Detta är noggrant dokumenterat och polisanmält. Vi får hoppas på en rejält avskräckande dom!

Dyrt att fiska olovligt                                          Publicerad 27 aug 2015

Höga dagsböter för Tranåsbor som fiskade i SommenTRANÅS.
Det blev ett dyrt fritidsnöje för två Tranåsbor, som i oktober förra året fiskade utan fiskekort i sjön Sommen. Förra veckan kom domen, dagsböter på cirka 10 000 kronor vardera.

Båda männen har erkänt att de har fiskat utan fiskekort.

Eftersom de döms för brott där fängelse ingår i straffskalan, är praxis enligt tingsrätten att brottet inte bestraffas med lägre än 30 dagsböter.

En hög summa

— Det är bra med en dom, men det är tråkigt för dem som blivit drabbade att det är en så hög summa, kommenterar Eric Carpholm, ordförande i Sommens fiskevårdsområde.

Tranåsborna har dömts till 10 500 kronor respektive 9 300 kronor i dagsböter för sitt olovliga fiske.

Kontrollavgifter
En fiskevårdsområdesförening får ta ut kontrollavgift av en fiskare som har lov att fiska i området men som bryter mot föreningens egna fiskeregler. Avgiften infördes 2011 när Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, förkortad LOFO, moderniserades (SFS 2010:1874).
Kontrollavgiften är ett nytt verktyg för att kunna upprätthålla fiskevårdande regler och en ändamålsenlig förvaltning. En förening kan nu, i ännu högre grad än tidigare, skräddarsy och anpassa sina regler till lokala förutsättningar och behov. Lekvikar och uppväxtområden kan skyddas, fångsterna kan ransoneras och fisketrycket kan anpassas till en uthållig förvaltning och hållbar avkastning.
Genom kontrollavgiften kan överträdelser beivras på ett effektivt och smidigt sätt. När någon bryter mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan tillsynsmannen utfärda en betalningsuppmaning som sedan kan fullföljas med inkasso och i sista hand indrivning. Kontrollavgiften får endast tillämpas av en fiskevårdsområdesförening, inte av andra upplåtare av fiske. Avgiften kan inte tas ut vid olovligt fiske (fiske utan lov) eller olaga fiske där fiskaren bryter mot myndigheternas föreskrifter enligt fiskelagen. Sådana  lagbrott ska istället, liksom tidigare, polisanmälas.