Statistik för havsöring och sik

Varje fiskares fångstrapportering är ett viktigt bidrag för att vi ska kunna hålla koll på hur fiskbestånden mår och utvecklas. Tyvärr kan vi konstatera att de senaste årens fångstrapportering blivit alltmer sporadisk, varför man inte kan ta nedanstående siffror som någon garanti för att fisket förbättras eller försämras idag. Hjälp oss att föra en mer tillförlitlig statistik och säkra havsöringens och sikens vällevnad i Skräbeån - vänligen registrera din fångst! Då deltar du dessutom i utlottningar av gratis fiske för kommande säsong!              


           Öring                                                                                                Sik  

 ÅR      Totalt  Nymölla  Bromölla  Största    Medel                                    Totalt   Största
2007        47            26             21              8.0           4.0                                             752       3,860
2008        83            36             47              9.3           3.9                                             816       4,640
2009        67            31             36              7.5           3.6                                             800           X
2010        53            26             27              7.2           3.5                                             500           X
2011        42            18             24              8.8           3.1                                             500           X
2012        43            18             25              8.9           3.2                                               60*           X
2013        43                                               8,0           2,65                                           215*       4.980
2014       100                                              8,2           3,1                                             200*           X
2015  ca  100                                             7,8           3,2                                             708            X
2016        50                                               6,9           2,16                                           430            X
2017        31            23             8                5,7           3,56                                             19*           X
2018        24            16             8                3,9           1,75                                            inställt
2019        29            25             9                7,0           3,78                                            inställt
2019               Lax 4,2 resp 3,3 kg samt regnbåge på 1,9 kg
2020        18            17             1                 5.1           2,05                                           inställt
2020               Lax 3,5       
2021        18            10             8               +7              3,0                                             inställt        
2021               Gös  4,5  3,1  1,1  1,4 resp 1,7 kg 
2022        18            9              9     2 st à  6,4             3,84                                           inställt
2022              Lax 60 resp 68 cm samt 1 gös på 4,8 kg
2023        21                                              4,2             1,0                                             inställt

* Fångstrapporteringen vid sikfisket är rent ut sagt bedrövlig. Det verkliga antalet är mångdubbelt större än det här redovisade

Sedan insamlingen av statistik började på 90-talet har följande år varit anmärkningsvärda:
1995: Högsta medelvikt på öring, 4,6 kg.                     1994: Största sik, 5,394 kg. Världsrekord!
2000: Största öring, 10,2 kg.                                        2004: Högsta medelvikt på sik, 2,1 kg
2008: Flest öringar, 83 st.                                             2008: Flest sikar, 816 st

Hybrid (korsning lax/havsöring), 15.75 kg! Största fisken i Skräbeån.
Ruzhdi Shurdhani, Öring på 9,2 kg 98 cm, som det tog honom 45 minuter att landa

Rekord i Skräbeån

Havsöringsrekordet 10,2 kg från 2000 

Världens största sik! 5,394 kg