Bäste fiskare i Skräbeån,

Vi fiskar på ett naturligt fött och uppväxt bestånd av havsöring och vi sätter inte ut odlad fisk längre. Detta för att öringen skall fortsätta vara fri från sjukdomar genom att utsättas för det “NaturligaUrvalet”. Endast starka och friska gener bygger upp en naturligt stark och överlevande
stam av skräbeåöring. Vi vill även i framtiden ha ett starkt och friskt bestånd i ån att kunna fiska på. Då är det viktigt att vara omsorgsfulla och selektiva när det gäller vårt fiske och uttag av öring i ån. Därför hoppas vi att alla vill vara med och följa lite enkla tips för hur detta skall kunna vara möjligt.
# Fångstbegränsning: Under tiden första lördagen i februari t.o.m. 31 augusti får endast 1 öring/dag avlivas.
   Under september är det C/R som gäller, d.v.s. all öring skall återsättas.
# Fiskaren bör om möjligt, sätta tillbaka honor för att stammen fortsättningsvis skall ha en positiv trend.
# Utlekt, mörk fisk så kallade “besor”, är näst intill otjänliga som matfisk, dessa bör släppas tillbaka.
# Fiskar som sitter dåligt på kroken är lätta att kroka av och sätta tillbaka, det bör man göra.
# Fiskaren bör ha med sig en långskaftad tång för att snabbt kunna kroka av fisk som ej skall behållas.
# Fiskaren skall visa fisken respekt genom att snabbt kroka av den i vattnet eller avliva den.
# Tänk på att varje havsöring som du släpper tillbaka får chansen att leka igen nästa höst
# Vill fiskaren ta upp en matfisk, bör han behålla hanar samt illa krokade (blödande) fiskar.
# Givetvis visar vi även naturen och djuren där vår respekt genom att ta avkapad fiskelina och övrigt skräp med oss hem igen.
# Fiskare skall lämna fångstrapport efter avslutat fiske.
# Upptäcker ni olagligt/olovligt fiske/fiskare skall ni omedelbart kontakta fisketillsynen:
   Björn 0733 98 45 20, Dan 0761 69 44 56, Christer 0708 90 15 87,    Linus 0705 18 83 91,
   Magnus 0733 98 51 80,  Nermin 0763 93 27 48 eller Joakim 0766 28 80 06.

TACK! Ha ett trivsamt fiske vid Skräbeån.