Historik
Skräbeåns fiskevårdsförening bildades 1952 och har sedan dess aktivt verkat för att främja sportfisket i Skräbeåns nedre del.

Syfte
Fiskerätten arrenderar föreningen av Skräbeåns fiskevårds-områdesförening i syfte att erbjuda fritidsfiske åt allmänheten genom kortförsäljning. Inkomna medel används till fiskevårdande åtgärder i ån samt till att förbättra servicen åt de fiskande.