loading...

Välkommen till Skräbeån!
 

Skräbeån är en liten vacker å som rinner genom Bromölla kommun i nordöstra Skåne. Den sträcker sig mellan den storslagna Ivösjön i norr och havet i söder. I det klara vattnet simmar bland annat stor havsöring och sik som båda bjuder på ett enastående sportfiske! Medelvikten på havsöring är ca 4 kg och världens största sik är faktiskt fångad här!

Hela ån är ca 5 kilometer lång och vi säljer fiskekort till allmänheten på två sträckor om ca 1 kilometer vardera. Den övre sträckan ligger i Bromölla och den nedre i Nymölla där ån möter havet. 

I Skräbeån är öringfiske tillåtet både med fluga och spinn. Under sikfisket i november-december är mete och fluga tillåtet. Vi välkom-nar både yngre och äldre, nybörjare och erfarna att pröva fiskelyckan!

/Skräbeåns Fiskevårdsförening