Premiäröring 2021.
Övre sträckan, Bromölla. Joakim Thomasson. 1/3. Hona 4,2. Retur.

 

2014.01.26. De i föreningen som jobbar aktivt med biotopvård
får en Bonusfiskedag redan under Januari/Februari, alla andra
får vänta till premiären den 1 Mars.