Premiäröring 2021.
Övre sträckan, Bromölla. Joakim Thomasson. 1/3. Hona 4,2. Retur.