Sääntöjä
Kalastuslupa on käytettävä näkyvästi. Verkossa ratkaistut kalastusluvat on esitettävä matkapuhelimella tai painettuna tekstiviestinä/sähköpostina. Jokaisen kalastajan velvollisuutena on noudattaa sovellettavia sääntöjä seuraavasti:
1.       Kalastusta ei saa aloittaa ennen kuin kalastuslupa on hankittu. Kalastusluvat vaaditaan yli                15- vuotiaille.
2.       Kalastusta saa tehdä vain Nymöllän autosillan alajuoksulla ja Bromölla merkityllä reitillä.                    Katso karttaa>>
3.      Kalastus on sallittua vain helmikuun ensimmäisestä lauantaista 30. syyskuuta asti.
4.       Koko kauden ajan nymöllän autosillan kalastuskielto merkintään on noin 100 metriä                          alajuoksulla ja merkitty etäisyys Bromölla Collinsin myllyllä.
5.       Alle 60 cm:n lohi ja alle 55 cm:n taimen on vapautettava.
6.       Enintään 1 kala (lohi, taimen) per henkilö päivässä. Yhden kuolleen kalan jälkeen                      kalastusta voidaan jatkaa, mutta kaikki pyydetyt kalat on vapautettava huolellisesti ja              kalastus on suoritettava piikkikoukulla tai piikkilapulla.  Syyskalastuksessa                              (syyskuussa) sovelletaan catch and release -kalastusta, C/R-kalastusta eli kaikkien                  pyydettyjen lohien/taimenen vapauttamista. Tässäkin asiassa sovelletaan raakaa                      kalastusta.
7.       Ankeriaankalastus kielletty.
8.       Kalastusta saa tehdä vain yhdellä vavalla kalastajaa kohti.
9.       Kalastusta saa suorittaa ainoastaan maalta ja kahlaamalla. Kalastus veneestä ja                                jalankulkusillalta on kielletty.
10.     Nykiminen on kielletty.
11.     Roskaaminen on kielletty.
12.     Lohi, taimen, kirjolohi, ja hauki eivät kerry siepparille ennen kuin se on rekisteröity.                  Myös vapautettu taimen tai lohi on rekisteröitävä. Ilmoittaminen tapahtuu Nymöllän                      parkkipaikalla ja Bromöllan Myllyllä. Kalastajat, jotka eivät rekisteröi saalista kalastuksen                    päätyttyä, keskeytetään välittömästi lisäkalastuksesta Skräbejoessa.
13.     Kalastajilta, jotka käyttäytyvät häiritsevästi joella, voidaan estää lisäkalastus sekä kalastajilta,            jotka rikkovat muita sääntöjä. Saaliit ja pyydykset voidaan myös takavarikoida.
14.     Käytämme   800 SEK: n valvontamaksua, jos yhdistyksen sääntöjä rikotaan.
15.     Kaikki luvaton kalastus ilmoitetaan poliisille.
 
Hallitus tammikuussa  2023