Nils Arne Hagelins SkräbeåDokumentär          Kopierad från VHS-band.